интернет-журнал Солист.

Solist

интернет - журнал
февраль 2017г.

Пользовательского поиска

Главная

Изменения в НДС и налоге на прибыль с 2017г. в Украине.

Приняты изменения в оплате ЕСВ предпринимателями на 2017г. в Украине.

Условия получения нового транша МВФ в 2017г. Украиной.

Закон №1797-VIII (законопроект №5368) "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" подписан и опубликован.

Размер налоговой социальной льготы на 2017г. в Украине.

Письмо ГФС Украины об организации проверок в 2017г.

ГФС Украины В январе 2017г. Государственная фискальная служба Украины опубликовала письмо №1005/7/99-99-14-03-03-17 от 17 января 2017г. по организации проверок бизнеса в Украине в 2017г. Об этом сообщает сайт ГФС Украины.

В декабре 2016г. депутатами ВР Украины принят ряд законов, которыми вновь внесены изменения в Налоговый и Бюджетный кодекс Украины. В связи с этим ГФС Украины дает свои разъяснения по изменениям налогового законодательства в 2017г.

В данном письме указываются изменения по основаниям для проведения плановой и внеплановой проверки, оформлению результатов проверки налогоплательщика, рассмотрению жалобы на результаты проверки, организации встречной проверки и т. д.

Про організацію перевірок у 2017 році.

Державна фіскальна служба України у зв’язку з прийняттям Закону України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон № 1797), який набрав чинності з 1 січня 2017 року (за виключенням окремих статей) та яким внесено зміни до Податкового кодексу України (далі – Кодекс), що стосуються контрольно-перевірочної роботи, повідомляє таке.

Пунктом 8 розділу І Закону № 1797 доповнено Кодекс статтею 193 та викладено в новій редакції п.п. 191.1.1 п. 191.1 ст. 191, якими визначено перелік функцій державних податкових інспекцій, а функцію контрольно-перевірочної роботи закріплено виключно за контролюючими органами обласного та центрального рівнів.

Отже, з 01.01.2017 організацію та проведення документальних і фактичних перевірок може бути здійснено (в т.ч. видано наказ про проведення, оформлено направлення (посвідчення), складено акт (довідку) та податкові повідомлення-рішення, вимоги (рішення) зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ), за їх результатами) лише зазначеними вище органами.

Водночас уточнено, що документи з питань проведення перевірок (запити, накази, акти, повідомлення про місце і час проведення розгляду заперечень, податкові повідомлення-рішення) надсилаються платникам податків у порядку, встановленому п. 42.2 ст.42 Кодексу.

Стосовно проведення перевірок працівниками структурних підрозділів аудиту державних податкових інспекцій, в яких реорганізація та переведення посадових осіб до обласного апарату не завершились, то звертаємо увагу що при організації перевірок доцільно керуватись підпунктами 1.2.1.2 та 1.2.1.3 пункту 1.2.1 розділу 1.2 Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків, затверджених наказом ДФС від 31.07.2014 № 22, у частині порядку залучення таких посадових осіб до проведення перевірок.

При цьому, із урахуванням вимог п. 20.4 ст. 20, п. 77.4 ст. 77, п. 78.4 ст. 78, п. 79.2 ст. 79 та п. 80.2 ст. 80 Кодексу, рішення про проведення документальної планової, позапланової та фактичної перевірки може прийматись не тільки керівником органу державної фіскальної служби, а також його заступником або уповноваженою особою.

Законом № 1797 запроваджено оприлюднення плану-графіка проведення документальних перевірок на офіційному веб-порталі ДФС до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки (п. 77.1 ст. 77 Кодексу).

Крім того, при визначенні термінів, протягом яких можуть проводиться з 01.01.2017 документальні перевірки, слід врахувати зміни, внесені до критеріїв належності платника до категорії великих платників податків (п.п. 14.1.24 п. 14.1 ст. 14 Кодексу), саме:

- збільшено показник сплати платежів до державного бюджету за платежами, які контролюються ДФС, з 12 до 20 млн. гривень;

- збільшено критерій обсягу доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали з 500 млн. грн. до 1 млрд. гривень;

- додано постійне представництво нерезидента до переліку суб’єктів.

Звертаємо увагу, що Законом № 1797 збільшено з 15 до 90 календарних днів термін, протягом якого при отриманні заяви із скаргою від покупця контролюючий орган зобов’язаний провести документальну перевірку продавця з урахуванням вимог, встановлених п.п. 78.1.9 п. 78.1 ст. 78 Кодексу, для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією (п. 201.10 ст. 201 Кодексу).

Разом з тим змінено порядок застосування штрафних санкцій у разі нереєстрації податкових накладних в ЄРПН, невиправлення помилок, допущених під час зазначення обов’язкових реквізитів податкової накладної, та виявлених контролюючим органом за результатами перевірки, проведеної за заявою покупця (п. 1201.2, 1201.3 ст. 1201 Кодексу).

При проведенні виїзних документальних перевірок слід врахувати зміни, внесені до п. 81.2 ст. 81 Кодексу, щодо визначення чіткого порядку дій посадових осіб контролюючих органів у разі недопуску їх до проведення такої перевірки. Зокрема, у цьому випадку невідкладно складається у двох примірниках акт, що засвідчує факт відмови, із зазначенням заявлених причин відмови, один примірник якого вручається під підпис, відразу після його складання, платнику податків та/або уповноваженій особі платника податків.

Посадова (службова) особа платника податків (його представник або особа, яка фактично проводить розрахункові операції) має право надати свої письмові пояснення до складеного контролюючим органом акта. У разі відмови від підписання такого акта, посадовими особами контролюючого органу складається акт, що засвідчує факт відмови в отриманні акта та/або наданні письмових пояснень до нього.

Також внесено зміни в частині організації позапланових документальних перевірок, а саме уточнено підстави для їх проведення. Зокрема, п.п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Кодексу доповнено можливістю проведення позапланової перевірки також у разі отримання інформації, яка свідчить про порушення вимог податкового законодавства.

Разом з тим підпунктами 78.1.1, 78.1.9 п. 78.1 ст. 78 Кодексу встановлено термін для надання платниками податків пояснень на запит контролюючого органу - 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту, та вимоги до його змісту.

Відповідно до п.п. 78.1.5 п. 78.1 ст. 78 Кодексу позапланова документальна перевірка може бути проведена не лише у разі подання платниками заперечень до акта (довідки) перевірки, а також додаткових документів у порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 Кодексу. Наказ про проведення перевірки з підстав, зазначених у цьому підпункті, видається:

- у разі розгляду заперечення до акта перевірки та/або додаткових документів у порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 Кодексу, - контролюючим органом, який проводив перевірку;

- під час проведення процедури адміністративного оскарження - контролюючим органом вищого рівня, який розглядає скаргу платника податків.

Вилучено з п.п. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 Кодексу можливість проведення позапланової перевірки у разі отримання постанови органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора.

Крім того, слід звернути увагу, що з 01.01.2017 ст. 78 Кодексу доповнено новою підставою для проведення документальної позапланової перевірки - у разі якщо платником податків не надано для проведення зустрічної звірки інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту, виключно з питань, зазначених у запиті (п.п. 78.1.19 п. 78.1 ст. 78 Кодексу).

При оформленні результатів перевірок необхідно врахувати, що збільшено термін вручення акта (довідки) документальної невиїзної перевірки - не пізніше наступного робочого дня після його реєстрації вручається особисто платнику податків чи його представникам або надсилається у порядку, визначеному ст. 42 Кодексу (п. 86.4 ст. 86 Кодексу).

З 01.01.2017 змінено порядок подання та розгляду заперечень до актів (довідок) перевірок.

Так, платники податків у разі незгоди з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, мають право подати свої заперечення та/або додаткові документи в порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 Кодексу, до контролюючого органу, який проводив перевірку платника податків (раніше зауваження подавались до контролюючого органу за основним місцем обліку).

Також Законом № 1797 уточнено порядок обрахунку строків для надання заперечення на акт (довідку) про результати перевірки та копій документів до нього – з наступного дня, за днем отримання акта (довідки), збільшено строк їх розгляду з 5 до 7 робочих днів, а також строк для повідомлення контролюючим органом про місце і час проведення розгляду заперечення з 2 до 4 робочих днів до дня їх розгляду (п. 86.7 ст. 86 Кодексу).

Законом № 1797 внесено зміни до ст. 86 Кодексу та, з урахуванням перенесення контрольних функцій на обласний та центральний рівні, встановлено загальний порядок прийняття податкових повідомлень-рішень за результатами фактичних перевірок.

Так, податкове повідомлення-рішення приймається керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків, його представнику або особі, яка здійснювала розрахункові операції, акта перевірки у порядку, передбаченому ст. 58 Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень, а за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки та/або додаткових документів, поданих у порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 Кодексу, приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки та/або додаткових документів - протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень та/або додаткових документів і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків (п. 86.8 ст. 86 Кодексу).

Разом з тим передбачено зазначення у повідомленнях-рішеннях попередження про необхідність складення та реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної/розрахунку коригування до неї, у випадках, визначених Кодексом (п. 58.1 ст. 58 Кодексу).

Звертаємо увагу, що рішення про визначення грошових зобов'язань, вимоги (рішення) зі сплати ЄСВ за матеріалами документальних перевірок, які розпочаті (завершені) державними податковими інспекціями до 01.01.2017 та строк винесення рішення по яких не настав, приймається керівником (його заступником або уповноваженою особою) відповідного контролюючого органу обласного рівня.

Окремо звертаємо увагу, що Законом № 1797 встановлено відповідальність посадової (службової) особи контролюючого органу за прийняття неправомірного рішення, яким визначаються податкові (грошові) зобов’язання платнику податків. Передбачено, що за повторне протягом останніх дванадцяти місяців прийняття неправомірного рішення, яким визначаються податкові (грошові) зобов’язання платників податків, така посадова (службова) особа контролюючого органу притягується до дисциплінарної відповідальності у порядку, передбаченому законом.

Законом № 1797 також внесено зміни до порядку проведення зустрічних звірок, а також надання платниками податків пояснень на запит контролюючого органу, що визначено ст. 73 Кодексу.

Зокрема, у разі проведення зустрічної звірки платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту. Документальне підтвердження цієї інформації на вимогу контролюючого органу може бути надано в електронному або паперовому вигляді на вибір платника податків (п. 73.3 ст. 73 Кодексу).

Особливу увагу слід приділити переліку інформації та документів, які запитуються, оскільки під час проведення зустрічної звірки з’ясовуються лише питання, зазначені у письмовому запиті контролюючого органу на проведення зустрічної звірки.

Крім того, змінено об’єкт зустрічної звірки - під час зустрічної звірки здійснюється співставлення даних, отриманих від платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин, з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування повноти їх відображення в обліку платника податків (п. 73.5 ст. 73 Кодексу). Також обмежено можливість їх проведення тільки з метою отримання інформації, необхідної у зв’язку із проведенням перевірок (часові межі не встановлено).

За результатами зустрічних звірок складається довідка, що надається суб’єкту господарювання у 10-денний строк.

Повторне здійснення зустрічних звірок контролюючими органами з одного і того самого питання заборонено.

Враховуючи викладене вище, Державна фіскальна служба України доручає довести зазначений лист до відома підпорядкованих підрозділів та органів державної фіскальної служби і врахувати при проведенні контрольно-перевірочних заходів щодо суб’єктів господарювання – юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та представництв нерезидентів, самозайнятих осіб та платників податків – фізичних осіб.

Голова Р.М. Насіров

Подготовил информацию Андрей Зацепин
Получить его консультацию - эмейл solist2@gmail.com

Дневник предпринимателя

Подпишитесь на рассылку "Дневник предпринимателя. Украина."
Вы будете получать 2-3 раза в месяц новости, налоговые консультации в сфере предпринимательства в Украине. Только важное и актуальное. Без СПАМ.

Ваш email:
email рассылки Конфиденциальность гарантирована
email рассылки

Материалы по теме

Мораторий на проведение проверок бизнеса органами госнадзора продлен на 2017г. в Украине.

С начала 2017г. в Украине закрылось более 268 тысяч предпринимателей.

Сроки уплаты налогов и подачи отчетности на общей системе и едином налоге предпринимателями за 2016г. в Украине.

Законопроектом №5132 от 20 декабря 2016. депутатами ВР Украины приняты поправки в НК и другие законы Украины.

Законопроектом №5132 от 20 декабря 2016. депутатами ВР Украины приняты поправки в закон по применению РРО.

Вернуться на главную

Solist2.com.ua 2009-2017г. Реклама на сайте
© использование и копирование материалов сайта разрешается при наличии прямой ссылки на сайт и указания автора материала.
Наш электронный адрес: solist2@gmail.com