интернет-журнал Солист.

Solist

интернет - журнал
ноябрь 2018г.

Пользовательского поиска

Главная

Правительством Украины принято решение повысить цену на газ для населения с 1 ноября 2018г.

Депутатами ВР Украины принят новый закон о "едином окне" на таможне с поправками Президента Украины.

Изменения в уплате единого социального взноса с 2018г. в Украине.

Размер налоговой социальной льготы в Украине на 2018г.


Украинская Баннерная Сеть

Изменения в регистрации Книг расчетных операций и РРО с 1 октября 2018г. для торговли в Украине.

ГФС Украины Главное управление ГФС в Тернопольской области сообщает, что Министерство финансов Украины Приказом от 20.09.2018 №773 утвердило изменения в Порядок регистрации и применения регистраторов расчетных операций, применяемые для регистрации расчетных операций за товары (услуги), Порядок регистрации и применения регистраторов расчетных операций, применяющийся для регистрации операций по купле-продаже иностранной валюты, Порядок регистрации и ведения расчетных книжек, книг учета расчетных операций, Порядка опломбирования регистраторов расчетных операций.

Данными изменениями принято, что с 01.10.2018 субъекты хозяйствования могут отказаться от использования книги учета расчетных операций (далее - КУРО) на регистратор расчетных операций (далее - РРО) в случае выхода из строя РРО или отключения электроэнергии. Обязательным является условие непроведения расчетных операций до момента подключения резервного РРО или включения электроэнергии! Решение об этом утверждается собственными распорядительными документами предприятия, то есть руководителем. В таком случае субъект хозяйствования имеет право не регистрировать и не хранить КУРО и расчетные книжки, а те кто уже зарегистрировал - отменить регистрацию КУРО и прекратить их применение.

Вот цитата из самого Приказа №773 от 20.09.2018г. Минфина:

3) у розділі ІІІ:

пункт 2 викласти у такій редакції:

«2. На період виходу з ладу РРО та здійснення його ремонту або у разі тимчасового (не більше 7 робочих днів) відключення електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій (далі - книга ОРО) та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного РРО.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний:

у разі незастосування РРО у випадках, передбачених Законом, проводити розрахунки з використанням книги ОРО та розрахункової книжки з додержанням встановленого порядку їх ведення, крім випадків, коли ведеться облік через електронні системи прийняття ставок, що контролюються в режимі реального часу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;

зберігати в господарській одиниці останню використану книжку та поточну розрахункову книжку, що використовується на період виходу з ладу РРО, здійснення його ремонту або у разі тимчасового (не більше 7 робочих днів) відключення електроенергії.

Суб’єкт господарювання може прийняти рішення про те, що у випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії, про що зазначає у реєстраційній заяві. У такому випадку суб’єкт господарювання має право не реєструвати та не зберігати книги ОРО та розрахункові книжки. Для таких РРО у реєстраційному посвідченні зазначається: «Книга ОРО на цей РРО не реєструвалась. У випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється». Такі суб’єкти господарювання не мають права здійснювати розрахункові операції у разі виходу з ладу РРО або тимчасової відсутності електроенергії.»;

Те, кто занимается обменом валюты, данные изменения не коснулись (цитата):
«10. Суб’єкти господарювання та їх представники, які здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти та на яких поширюється дія цього Порядку, не мають права здійснювати валютно-обмінні операції у пунктах обміну валюти в разі виходу з ладу РРО, відсутності резервного РРО або тимчасового відключення електроенергії.»;

Напомню также, как вводится в эксплуатацию отремонтированый РРО:

«6. Роботи з введення РРО в експлуатацію виконуються ЦСО відповідно до вимог експлуатаційних документів у строк, що не перевищує трьох діб від дати отримання ЦСО довідки про резервування фіскального номера, надісланого до ЦСО ДФС.

Після закінчення робіт із введення РРО в експлуатацію представник ЦСО робить запис в експлуатаційних документах, заповнює у трьох примірниках акт введення РРО в експлуатацію. Перший примірник акта залишається в ЦСО, другий надається суб’єкту господарювання, третій разом з довідкою про опломбування РРО надсилається засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів до контролюючого органу, де проводиться реєстрація зазначеного РРО.

7. Після опломбування ЦСО видає (або додає) суб’єкту господарювання довідку про опломбування реєстратора розрахункових операцій за формою № 1-ЦСО (далі - довідка про опломбування) (додаток 2).

Довідка про опломбування складається у трьох примірниках, один з яких зберігається в ЦСО, що здійснив опломбування, другий надається суб’єкту господарювання, третій надсилається до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО.

У довідці про опломбування зазначаються дані щодо відповідності конструкції та програмного забезпечення РРО документації виробника, а також щодо проведеної персоналізації РРО та переведення його у фіскальний режим роботи. Дані про суб’єкта господарювання заносяться з довідки про резервування фіскального номера РРО.

У всіх випадках, передбачених цим Порядком, коли здійснюється опломбування, переопломбування або розпломбування РРО, до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО ЦСО повинен направити засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів примірник кожної складеної ЦСО довідки про опломбування.

У разі перереєстрації та наступного переопломбування РРО примірник довідки про опломбування ЦСО повинен направити до контролюючого органу не пізніше наступного робочого дня з дня переопломбування.»;

Подготовил информацию Андрей Зацепин 6.11.2018г.
получите его консультацию, отправив свой вопрос на e-mail: solist2@gmail.com

Дневник предпринимателя

Подпишитесь на рассылку "Дневник предпринимателя. Украина."
Вы будете получать 2-3 раза в месяц новости, налоговые консультации в сфере предпринимательства в Украине. Только важное и актуальное. Без СПАМ.

Ваш email:
email рассылки Конфиденциальность гарантирована
email рассылки

Материалы по теме

Правительство Украины упрощает для бизнеса применение РРО в Украине.

Когда подается отчет по форме № ЗВР-1 предпринимателями, работающими с РРО в Украине.

Важные изменения для бизнеса и предпринимателей с 1 июля 2018г. в Украине.

Как обжаловать отказ в регистрации налоговых накладных по НДС в Украине.

Вернуться на главную

Rambler's Top100

Solist2.com.ua 2009-2018г. Реклама на сайте
© использование и копирование материалов сайта разрешается при наличии прямой ссылки на сайт и указания автора материала.
Наш электронный адрес: solist2@gmail.com